Hlavná obsah

RSS

26.04.2017 pozvala ZO Zdravotne postihnutých s civilizačnými chorobami a telesne postihnutých v Tvrdošovciach svojich členov na výročnú členskú schôdzu. Podujatie zahájil p. Ladislav Janega, člen výboru. Členstvo po oboznámení a schválení programu schôdze zvolilo mandátnu a návrhovú komisiu. Za členov mandátnej komisie boli zvolené: Magdaléna Kovácsová, Katarína Mogrovičová a Mária Baloghová. Do návrhovej komisie boli zvolení Eva Bujáková, Alžbeta Báncziová a Ladislav Janega.

Tatiana Ludasová, predsedníčka ZO vyhodnotila rok 2016 a zároveň načrtla plán práce na rok 2017. Členstvo odsúhlasilo Plán činností na rok 2017 vo výške 440 €. Suma zahŕňa usporiadanie členskej schôdze, športovo-relaxačný deň, vecné dary pre jubilantov a chorých, odvody za členov, vianočné dary.

Na schôdzi boli ocenení najúspešnejší športovci športovo-relaxačného dňa, ktorý sa usporiadal vlani v Tvrdošovciach. Za svoje úspechy v kolkách boli odmenení: Karol Ludas, Štefan Balogh, Mikuláš Csányi a Irena Mojzesová.

V diskusii sa prihovoril prítomným Ing. Marián Tóth, starosta obce a priblížil investície, ktoré plánuje obec uskutočniť v blízkej budúcnosti. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili Dorinka Mészárosová, žiačka III. roč. ZŠ s VJM K. Szemerényiho, tvrdošovskí citaráši a Viktória Kóňová, žiačka IX. triedy ZŠ J.A.Komenského.

Členská schôdza sa skončila losovaním tomboly. Keď sa minuli všetky ceny, prítomní po krátkej priateľskej debate odišli domov.

foto01
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto02
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto03
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto04
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto05
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto06
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto07
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto08
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto09
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto10
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto11
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto12
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto13
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto14
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto15
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto16
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto17
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto18
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto19
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto20
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery