Hlavná obsah

Príspevková organizácia

Novozámocká cesta 79

Tvrdošovce

IČO: 42 116 902

DIČ: 2022501756

Poverený vedúci organizácie: Silvester Haluza

Telefonický kontakt: 0905 - 602 338