Hlavná obsah

RECobal, s.r.o., Bohrova 1, 851 01  Bratislava

 

Papier

PAPIER, ktorý ZBIERAME prostredníctvom školských zberov:

Zošity, časopisy, letáky, knihy, papierové vrecká, katalógy, noviny, kancelársky papier, stlačené krabice z tvrdého papiera a lepenky, papierové obaly, papierové tašky.

 

NEZBIERAME:

Znečistené vreckovky, mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, použité kuchynské utierky a papierové vreckovky, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, papierové plienky, lepiace pásky z krabíc.

ODPORÚČAME:

Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové

............................................................................................................

SKLO

 

SKLO, ktoré ZBIERAME do zelených vriec:

Neznečistené sklenené fľaše od nápojov a potravín, fľaše od zaváranín, rôzne predmety zo skla napr. poháre.

NEZBIERAME:

Žiarovky, žiarivky, keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, obrazovky z PC a TV, pozlátené alebo pokovované sklo.

Tabuľové sklo nedávame do vriec.

 

ODPORÚČAME:

Fľaše a poháre vypláchnite od zvyškov potravín. Fľaše nerozbíjajte.

Kahance so zvyškom vosku a kovovými krúžkami vhadzujeme do KUKA nádoby. 

...........................................................................................................

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY:

 

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY, ktoré ZBIERAME SPOLOČNE do žltých kontajnerov a vriec:

PET-fľaše všetkých farieb, plastové obaly z potravín a drogérie, kelímky od mliečnych výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky, nápojové obaly (Tetrapaky - VKM), nápojové plechovky, konzervy od potravín, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov.

NEZBIERAME:

Obaly od chemikálií a nebezpečných látok, obaly od sladkostí, či cestovín, znečistené fólie, gumu, molitan, nafukovacie bazény, viacvrstvové obaly od kávy a instantných polievok.

............................................................................................................

Prečo Triediť?

 

Množstvo odpadov z obalov neustále narastá a tvorí ho priemerne až 45% objemu odpadov z domácností.

Pri súčasnej priemernej spotrebe ropy na 1 obyvateľa Zeme sa súčasné zásoby ropy môžu vyčerpať za 13 rokov.

Recykláciou šetríme energiu: plasty 97%, hliník 95%, oceľ  74%, papier 70%, sklo 25%

Recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky ušetríme toľko elektrickej energie, že by stačila na 3 hod prevádzky počítača alebo televízora.

30 PET fliaš je potrebných pre výrobu novej fleecovej bundy.

Viac ako 90% sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla.

Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát.  

............................................................................................................

Obec Tvrdošovce vykonáva zber komunálneho odpadu v dvojtýždňových intervaloch a to každý párny týždeň.