Hlavná obsah

 

 

 Polgári szerepvállalás a Covid-19 járvány idején

Angažovanosť občanov počas epidémie Covid-19

Citizen engagement during the Covid-19 epidemic

 

Fotogaléria z podujatia

Pomocou projektu je zabezpečené riešenie migračných výziev v obci Tvrdošovce počas oprávneného obdobia 3/2022 až 4/2023. Samospráva obce počas tohto obdobia zabezpečovala najmä administratívnu podporu a informovanie o právach a poskytovanej podpore, pomoc pri zabezpečení základných potrieb utečencov sdočasným útočiskom v obci. V rámci projektu sú vykonávané nasledovné činnosti: zber a triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä poskytovaniei nformácií na úradoch, mzdové výdavky žiadateľa súvisiace s riadením projektu.

OPIS PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu "Výstavba detského ihriska pri MŠ na ulici Hlboká Tvrdošovce" je skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení a zvýšenie kvality života obyvateľov obce Tvrdošovce, a to výstavbou detského ihriska pri Materskej škole na ulici Hlboká. V rámci projektu bolo vybudované detské ihrisko na mieste pôvodného, už zastaralého a zatvoreného detského ihriska. Predmet projektu obsahuje výstavbu 5 m dlhého hracieho prvku s 2 šmýkľavkami, lezeckou stenou a domčekom, pružinové hojdačky a reťazovú hojdačku. Na ihrisku sú umiestnené lavice a smetný kôš. Projekt slúži na potreby materskej školy za podmienok určeným prevádzkovým poriadkom detského ihriska.

Obecná knižnica v Tvrdošovciach získala od Fondu na podporu umenia finančnú dotáciu vo výške 2000 € na svoj projekt s názvom Voľný čas s dobrou knihou. Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu, na nákup krásnej literatúry pre dospelých. Z dotácie sme zakúpili 164 nových knižných titulov v slovenskom a maďarskom jazyku, v celkovej hodnote 2017,94 €. Knihy sú už spracované a čakajú na svojich čitateľov v Obecnej knižnici.

Zoznam nových titulov

Čítať ďalej...