Hlavná obsah

Formulár žiadosti o poskytnutie informácií (pdf, 77kB)

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, (formát: pdf, veľkosť: 372 kB)

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, (formát: docx, veľkosť: 19,1 kB)

Žiadosť o súhlas obce Tvrdošovce o používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2,F3, P1, T1 v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušných predmetoch o munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 481 kB)

stiahnuť vo formáce docx, (veľkosť súboru: 10 kB).

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 269 kB)

stiahnuť vo formáce docx, (veľkosť súboru: 15 kB).

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia na území obce

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 76 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

stiahnuť vo formáte pdf, (veľkosť súboru: 321 kB)

stiahnuť vo formáce docx, (veľkosť súboru: 33 kB).