Hlavná obsah

Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Tvrdošovce

Prevádzkovateľ a správca pohrebiska: POHREBNÍCTVO - KAMENÁRSTVO "BOGDÁNY", s.r.o., Tvrdošovce

Otváracia doba pohrebiska pre verejnosť:

Apríl - September: od 07.30 h - 21.00 h
Október - Marec: od 08.00 h - 17.00 h


Vážení občania,

oznamujeme Vám, že miestny cintorín bude počas sviatkov, t.j. od 28. októbra 2022 do 2. novembra 2022 otvorený od 7.00 do 22.00 hodiny.

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na tel. č. príslušníkov obecnej polície.


 

Za pochopenie a akceptovanie ďakujeme!

VZN obce č. 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tvrdošovce

Cenník poplatkov za služby na obecnom cintoríne