Hlavná obsah

Oznamujeme  Vám, že zberny dvor bude dňa 30. marca 2024 v sobotu zatvorený. Ďalej oznamujeme, že najbližší zber kuchynského bioodpadu sa uskutoční dňa 2. apríla 2024 /utorok/.

Za pochopenie ďakujeme!

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že od januára 2023 je cena za odvoz splaškovej vody 60 €.
V prípade potreby môžete volať tel. číslo: 0905 602 338.