Hlavná obsah

Pamätný stĺp - Bol odhalený na počesť obetí v národnooslobodzovacom boji v rokoch 1848/49.
  Pomník padlých - Pomník bol postavený v roku 1941 na počesť obetí I. svetovej vojny. Neskôr boli sem umiestnené aj pamätné tabule s menami padlých v II. svetovej vojne ako aj s menami martýrov z revolučných rokov 1848/49. V roku 1993 bol renovovaný.
  Socha sv. Štefana - Slávnostne bola odhalená v roku 2001.
  Kostol sv. Štefana - Je dominantou obce. V rokoch 1707 až 1725 bol prestavaný a získal svoju súčasnú formu -jednoloďovú s vedľajším oltárom. Vnútro kostola zdobia fresky majstra Jakobeya z roku 1881 a dva oltárne obrazy z roku 1996 maliara P.Stacha. Cennou pamiatkou kostola je drevený reliéf Panny Márie s nápisom ROMA 1532, ktorý sa v minulosti nachádzal v Rákócziho pomníku.
  Rákócziho pomník - Jedným z najvýznamnejších pamiatok obce je Rákócziho pomník, ktorý sa nachádza pri novom cintoríne. 30. okt. 1704 z tohto miesta poslal gróf M.Bercsényi tri dôležité listy F. Rákóczimu II. V týchto listoch informoval Rákóczyho o manévroch kuruckých armád a o strategických plánoch na zničenie labancov. Krvavý boj medzi kurucmi a cisárskou armádou sa odohral na tzv., Rákóczyho kopci", kde bolo dobytých stovky labancov. Na pamiatku víťazného boja bol na tomto mieste postavený kamenný pomník. Pomník bol renovovaný a v súčasnoti sa v ňom nachádza obrázok F.Rákócziho II.