Hlavná obsah

Miestny spolok SČK Tvrdošovce

Predsedníčka: Mgr. Gita Geróová

Sídlo: E. Adyho 7, Tvrdošovce


Miestny spolok Slovenského červeného kríža usporiada každoročne trikrát hromadný odber krvi, a to v apríli, v auguste a v decembri. Prvý odber v roku 2014 sa uskutočnil 10. apríla v Obecnom dome. Zúčastnilo sa ho 54 našich obyvateľov. Druhýkrát sa zišli naši dobrovoľní darcovia krvi dňa 21.augusta, keď darovali krv v rámci XVI. osláv Dní sv. Štefana. Vtedy prišlo darovať krv 51 darcov, z toho dvaja prvýkrát. Všetkým ďakujeme za účasť a nezištnú pomoc.

Ples dobrovoľných darcov krvi

Tradičná tanečná zábava dobrovoľných darcov krvi sa konala tento rok 15. februára. Táto významná spoločenská udalosť poskytuje každoročne priestor na vyhodnotenie činnosti spolku v predchádzajúcom roku a na ocenenie dobrovoľných darcov. Za viacnásobné darcovstvo obdržalo Janského plaketu 23 darcov, ktorým plakety odovzdali Ing. Marián Tóth, starosta obce a Mgr. Margita Geróová, predsedníčka miestneho spolku. Bronzovou Janského plaketou boli vyznamenaní:

Borbély Juraj, Bencze Tibor, Lancz Michal, Majorová Zita, Oravek Tomáš, Pintérová Eva, Vanyová Eva, Blažeková Ida, Marenčáková Miriam, Szabóová Laura.

Striebornú Janského plaketu obdržali za 20-násobné darovanie krvi Bc. Baloghová Ingrid , Ing. Batyka Marian, Kuruc Róbert, Mgr. Morvai Ján, Ölveczká Monika, Ing. Šípos Arnold, Csányi Tomáš, Fazekasová Aneta, Hegedűs Igor, MUDr. Halzl Oto.

Zlatú Janského plaketu si prevzali za 40-násobné darovanie krvi Varga Július a Csikós Ladislav    

Za 80-násobné darovanie krvi bol vyznamenaný diamantovou Janského plaketou Tóth Ladislav.

Po slávnostnom príhovore pána starostu a prípitku sa začala tanečná zábava v príjemnej atmosfére. O dobrú náladu sa postarala kapela Rytmick Band.