Hlavná obsah

RSS

Deň 28. marec - pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní, ale pre učiteľov na Slovensku je to jeden z dní, ktorý je pre nich výnimočný. Tento deň si pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského – učiteľa národov a zároveň oslávime sviatok pedagógov.

V Tvrdošovciach sa konala tradičná oslava organizovaná Samosprávou obce z príležitosti Dňa učiteľov 31. marca 2016. Aktívni pedagógovia našich ZŠ a MŠ, ako aj učitelia na dôchodku sa zišli vo veľkej sále Obecného domu, aby sa stretli, nezáväzne sa pozhovárali a zároveň zablahoželali svojim kolegom, oslavujúcim tento rok okrúhle výročie.  

Jubilujúci pedagógovia v roku 2016:

MŠ s VJS:

Mária Csányiová (60.)

Narodila sa v Tvrdošovciach. Svoju učiteľskú dráhu začala v miestnej materskej škole. Okrem práce v MŠ spoločne so svojou matkou sa starajú o zbierky v obecnom múzeu, ktoré zbierajú viac ako 45 rokov. Pani učiteľka sa od detstva zaujíma o históriu a život v obci a táto záľuba ju priviedla aj k písaniu obecnej kroniky. Túto činnosť vykonáva už 18 rokov.

Klára Noskajová (70.)

Narodila sa vo Veľkých Lovciach. Od roku 1967 pracovala ako učiteľka v Tvrdošovciach. Počas svojej práce sa venovala nadaným deťom v oblasti výtvarnej, pracovnej a hudobnej výchovy, kde získavala rôzne ocenenia. Úspešne viedla krúžok malých flautistov.Počas svojej pedagogickej praxe bola ocenená okresným a krajským vyznamenaním.

ZŠ J.A. Komenského:

Mgr. Helena Horáčeková (70. )

Narodila sa v Reci. Na základnej škole pôsobila v rokoch 1966 – 2005, vyučovala prírodopis, zemepis a pestovateľské práce. Pani učiteľka nezaháľala ani v mimopracovnom čase, v rokoch 1998 – 2002 bola poslankyňou Obecného zastupiteľstva a od roku 2002 aj členkou komisie pre kultúru, vzdelanie a šport. Za svoju pedagogickú činnosť a mimo školské aktivity bola ocenená uznaniami a ďakovnými listami.

Margita Baloghová   (75. )

Pochádza z Tvrdošoviec. Na škole pôsobila v rokoch 1960 - 1998. Žiakov tretieho a štvrtého ročníka úspešne pripravovala na matematické súťaže. Bola ocenená nielen miestnymi ale i okresnými a krajskými oceneniami, uznaniami a ďakovnými listami. Je držiteľkou Bronzovej plakety Jána Amosa Komenského.

Mgr. Oľga Hegyiová (80. )

Narodila sa v Rastislaviciach. Vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu, na škole vyučovala i matematiku. Pani učiteľka mala mimoriadny cit pre hudbu a svojím hlasom spríjemňovala nejednu akciu, bola i dlhoročnou členkou a dirigentkou speváckeho zboru Rozmarín. Roky prispievala článkami do Tvrdošovského spravodaja. Za dlhoročnú prácu získala miestne, okresné a krajské ocenenia, uznania a ďakovné listy. Je držiteľkou Bronzovej plakety Jána Amosa Komenského.

Silvia Bračová

foto017
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto027
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto021
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto001
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto022
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto002
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto023
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto003
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto024
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto004
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto025
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto005
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto026
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto006
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto007
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto028
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto008
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto029
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto009
Detail obrázku Stáhnout obrázek
foto030
Detail obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery