Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že od januára 2023 je cena za odvoz splaškovej vody 60 €.
V prípade potreby môžete volať tel. číslo: 0905 602 338.