Hlavná obsah

Kostol svateho StefanaOltár kostola sv. Štefana

Rímsko-katolícky farský úrad Tvrdošovce

Nám. Sv. Štefana 18

Smútiaca rodina zosnulej s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

že vo veku 90 rokov zomrela Brešliová Helena, rod. Hrebínyová naposledy bývajúca v Štúrove.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6. 5. 2019, t.j. v pondelok o 15.00 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina prosí príbuzných a známych, aby zosnulú odprevadili na jej poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Smútiaca rodina zosnulého s hlbokým zármutkom oznamuje príbuzným a známym,

že vo veku 86 rokov zomrel František Csányi, naposledy bývajúci na ul. Rákócziho č. 36.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 18. apríla 2019, t.j. v štvrtok o 15.30 hod. na miestnom cintoríne.

Smútiaca rodina prosí príbuzných a známych, aby zosnulého odprevadili na jeho poslednej ceste.

Nech odpočíva v pokoji.

Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na tel. č. príslušníkov obecnej polície:

Peter Marenčák +421 905 569 432

Rajmund Borbély +421 905 547 457

Zoltán Borbély +421 905 327 358

Dávid Szabó +421 905 547 443

Ďalej Vám oznamujeme, že miestny cintorín bude počas sviatkov, t.j. od 30. októbra do 4. novembra otvorený od 8.00 do 21.00 hodiny.