Hlavná obsah

Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Tvrdošovce

Prevádzkovateľ a správca pohrebiska: POHREBNÍCTVO - KAMENÁRSTVO "BOGDÁNY", s.r.o., Tvrdošovce

Otváracia doba pohrebiska pre verejnosť:

Apríl - September: od 07.30 h - 21.00 h
Október - Marec: od 08.00 h - 17.00 h

miestny cintorín bude počas sviatkov, t.j. od 30. októbra do 4. novembra otvorený od 8.00 do 21.00 hodiny.

VZN obce č. 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tvrdošovce

Cenník poplatkov za služby na obecnom cintoríne