Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Tvrdošovce
Sídlo: Novozámocká 56, Tvrdošovce, 941 10

Profil verejného obstarávateľa nájdete tu.