Hlavná obsah

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby v prípade sneženia nenechávali svoje motorové vozidlá odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Ďakujeme!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť informuje obyvateľov ulice Kinizsiho, že z dôvodu technickej poruchy bude dnes, t.j. 22.11.2018 v čase asi od 8.30 hod. odstávka v dodávke pitnej vody Za trpezlivosť a porozumenie ďakujú!

Oznamujeme obyvateľom obce, že

dňa 19. októbra 2018 (piatok) od 13.00 – 17.00 hod.

dňa 20. októbra 2018 (sobota) od 08.00 – 13.00 hod.

sa bude na parkovisku pri Obecnom dome predávať jed proti hlodavcom.

Cena jedu: 2,20 €. Z toho 1,50 € platí občan, 0,70 € hradí Obec Tvrdošovce.

Vážení občania, milí veriaci!

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu za pápežského kaplana Mons. Károlya Lénára, na vysviacku jeho pamätnej tabule a na sprievodné programy, ktoré sa uskutočnia dňa 4. novembra 2018 (nedeľa) v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana v Tvrdošovciach, resp. v obecnom dome.

Program:

  • 13.30: Divadelné predstavenie diela Pála Csákyho s názvom Viera a ilúzia v podaní Divadla
    Boráros Imre vo veľkej sále obecného domu
  • 15.00 : Slávnostná sv. omša - Hlavný celebrant: Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár.
    Po sv. omši nasleduje prednáška Dr. Zsolta Farkasa o živote Károlya Lénára
    Záverečný príhovor: Pál Csáky, poslanec európskeho parlamentu
  • 16.30 Zahájenie výstavy s názvom „Životná púť otca Károlya“ na poschodí obecného domu

 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Mons. Zoltána Ďurča, biskupského vikára Nitrianskej diecézy.

Bližšie informácie: Tvrdošovský klub mládeže 0905 935 664

Organizátori každého srdečne očakávajú!

PVS oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 22-25. októbra 2018 sa uskutoční v Tvrdošovciach zber veľkoobjemového odpadu, a to podľa dní, kedy sa z jednotlivých ulíc odváža komunálny odpad. Zbierať sa budú starý nábytok, stoly, stoličky, matrace a pod. ako aj znečistené fólie zo záhrad.

Ďalej vás informujeme, že od 22-25. októbra 2018 sa budú zbierať aj neznečistené fólie a polystyrén. Neznečistené fólie aj polystyrén treba vložiť zvlášť do vreca a na každé vrece treba nalepiť žltú samolepku s nápisom PLAST.

Dôrazne vás žiadame, aby ste počas zberu veľkoobjemového odpadu nevyložili pred svoje príbytky zelený odpad, ani separovaný odpad. Zelený odpad sa môže bezplatne uložiť na zbernom dvore, ktorý je otvorený od utorka do piatku 13.00–17.00, a v sobotu v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Ďakujeme, že triedite odpad.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť informuje obyvateľov ulíc Hollého a Kollárova, že z dôvodu technickej poruchy bude dnes, t.j. 18.9.2018 v čase asi od 8.45 hod. odstávka v dodávke pitnej vody Za trpezlivosť a porozumenie ďakujú!

Farský úrad v Tvrdošovciach oznamuje veriacim, že dnešná večerná sv. omša (19.9.2018) sa neuskutoční.

Oznamujem obyvateľom obce, že kompostáreň bude otvorená dňa 15. 9. 2018, v sobotu riadne, a to v čase 9.00 – 13.00 a 13.30 - 17.00.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 168/2018  účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018 a to v termíne od 16.9.2018 do 22.9.2018.

František Nagy, kominár oznamuje obyvateľom obce, že od 11. septembra 2018 bude vykonávať revíziu a čistenie komínov v našej obci podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007.

Poplatok za jeden komín je 5 eúr.