Hlavná obsah

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od 1.4.2019 je účinná novela zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti. Zásadná zmena nastala napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska posudkového lekára , že:  nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá, je  poberateľ pomoci v hmotnej núdzi  povinný zúčastňovať sa činností uvedených v § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho práceneschopnosť trvá ďalej.

Vážení občania, ak sa Vás táto problematika týka, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na tel. čísle 035/ 2440 999  alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.

 

Obec Tvrdošovce a Podnik verejnoprospešných služieb žiadajú obyvateľov obce, aby zelený odpad zo záhrad a z dvorov nevyložili pred svoje príbytky, ani na verejné priestranstvá obce, pretože zamestnanci PVS nebudú odvážať tento druh odpadu.

Zelený odpad majú obyvatelia individuálne vyvážať na zberný dvor, ktorý je otvorený: utorok – piatok 13.00 – 17.00, v sobotu: 9.00 – 13.00 hod a 13.30 – 17.00 hod. Ďakujeme.

PVS oznamuje obyvateľom, že od mája 2019 vykonáva ďalšiu službu pre obyvateľov, a to vývoz splaškovej vody. 

V prípade potreby môžete volať tel. číslo: 0905 602 338

 

OZNAM:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od 1.4.2019 je účinná novela zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti.

Zásadná zmena nastala napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska posudkového lekára , že:  nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá,je  poberateľ pomoci v hmotnej núdzi  povinný zúčastňovať sa činností uvedených v § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho práceneschopnosť trvá ďalej.

Vážení občania, ak sa Vás táto problematika týka, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na tel. čísle 035/ 2440 999  alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.

VÁŽENÍ OBČANIA !

Obec Palárikovo pozýva obyvateľov obce  na pochod proti výstavbe  farmy ošípaných Palárikovo – Šándor, ktorý sa uskutoční dňa  13.5.2019  t.j. v pondelok v Bratislave  od parkoviska pred budovu Ministerstva  Životného prostredia.

Odchod autobusu bude o 8,00 hodine spred Obecného domu v Tvrdošovciach.

 Vašu účasť žiadame potvrdiť na obecnom úrade alebo telefonicky na 035/6492 413 v termíne do 10.5.2019 z dôvodu zistenia záujmu pre potreby zabezpečenia autobusov.

Vážení občania,

hlasovania sa môžu zúčastniť iba občania obce Tvrdošovce nad 18 rok. Prosíme, aby ste odovzdali svoj hlas iba raz na 1 vami vybraný projekt. Ďakujeme.

 

1

Park rodín - štylizovaný suchý potok s drenážnym materiálom

Popis: Vytvorenie štylizovaného suchého potoka s drenážnym materiálom na retenciu zrážkovej vody v areáli MŠ na Hlbokej ulici s cieľom vybudovať náučný chodník v lesoparku.

Predkladateľ: Mgr. Monika Keleová PolákováHlasujem za 1
 

 
 

2

Revitalizácia jazera Bara

Popis: Vyčistenie dna jazera Bara, vybudovanie odtokového systému jazera, nákup náradia na vykonávanie údržby, inštalácia odpadových košov, rekonštrukcia osvetlenia, nákup a výsadba okrasných drevín.

Predkladateľ: Peter BračoHlasujem za 2
 

 
 

3

3. Zasaď strom!

Popis: Položenie základov lesa s následným rozšírením priestoru vďaka iniciatívy obyvateľov s možnosťou využitia na rôzne komunitné aktivity.

Predkladateľ: Dominika MarusičováHlasujem za 3
 

 
 
 
 


Dátum narodenia:


 


 

 


 Naša obec sa opäť zapája do celonárodnej kampane s názvom Do práce na bicykli, ktorá prebehne počas mesiaca máj. Princípom súťaže je dochádzať počas mesiaca máj do práce na bicykli, čím sa podporí myšlienka ekologickej a zdravej dopravy do zamestnania. Zapojiť sa môžete aj vy registráciou 2 až 4-členných tímov najneskôr do 5. mája na tejto stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#

Čo môžeme získať?

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robíme niečo pre svoje zdravie, svoju obec a životné prostredie. Avšak organizátori pripravili aj niekoľko skvelých výhier, bližšie info tu.

Ak sa za našu obec zaregistruje 100 alebo viac účastníkov, budeme zaradení do súťaže o cyklostanicu (ktorá pozostáva z 5 cyklostojanov a 1 cyklopumpy).

Čo myslíte nájde sa 100 cyklistov z Tvrdošoviec?

Neváhajte, vytvorte tím a zaregistrujte sa!

Čítať ďalej...

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12.04.2019 (piatok) o 09 00 hod. v Dome kultúry v obci Dolný Ohaj
Na stretnutí budú vysvetlené zmeny v súvislosti so zákonom o nájme č. 504/2003 Z. z. účinným od 01.02.2019 (§ 12a, 12b, 12c), ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi a obyvateľom obce, že dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) od 8.00 – 10.00 hod. sa uskutoční vo veľkej sále obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.

Všetkých stálych a nových dobrovoľných darcov krvi srdečne očakávame a ďakujeme.

Obecná knižnica srdečne pozýva obyvateľov obce na hudobno-literárny program, ktorý sa uskutoční dňa 12.4.2019 o 11.00 hod vo veľkej sále Obecného domu z príležitosti Dňa maďarskej literatúry.

Účinkujú: Réka Bíróczi a žiaci ZŠ s VJM K. Szemerényiho.

Všetkých Vás srdečne očakávame!

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamuje, že dňa 1. až 4. apríla 2019 bude realizovať výlukové práce v úseku Palárikovo – Šurany.
Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 1. apríla od 8.00 h do 6. apríla do 8.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy bude zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase cez priecestie s JIČ SP0850.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.