Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 30. augusta 2019, tj. v piatok bude obecný úrad a knižnica z technických príčin zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme

V zmysle Stanov SRZ Výbor Slovenský rybársky zväz 一 Mestská organizácia Nové Zámky pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

7. septembra 2019 (sobota)

so začiatkom o 9,00 hod.

v Športovej hale Milénium - ul. T. G. Masaryka.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje darcom krvi a obyvateľom obce, že dňa 20. augusta 2019 (utorok) od 8.00 hod. sa uskutoční vo veľkej sále obecného domu dobrovoľné darovanie krvi.
Všetkých stálych a nových dobrovoľných darcov krvi srdečne očakávame a ďakujeme.

 

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2019 Zisťovanie o zdraví. Cieľom tohto štatistického zisťovania je pomocou údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Do zisťovania bolo vybraných 8000 domácností vo viac ako 430 obcí, medzi nimi aj Tvrdošovciach.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

 

V tomto období vybrané domácnosti navštív pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie: www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 037/7752263 - Ing. Veronika Kamenická.

 

Za vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie vám ďakujeme.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od 1.4.2019 je účinná novela zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti. Zásadná zmena nastala napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska posudkového lekára , že:  nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá, je  poberateľ pomoci v hmotnej núdzi  povinný zúčastňovať sa činností uvedených v § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho práceneschopnosť trvá ďalej.

Vážení občania, ak sa Vás táto problematika týka, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na tel. čísle 035/ 2440 999  alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.

 

Obec Tvrdošovce a Podnik verejnoprospešných služieb žiadajú obyvateľov obce, aby zelený odpad zo záhrad a z dvorov nevyložili pred svoje príbytky, ani na verejné priestranstvá obce, pretože zamestnanci PVS nebudú odvážať tento druh odpadu.

Zelený odpad majú obyvatelia individuálne vyvážať na zberný dvor, ktorý je otvorený: utorok – piatok 13.00 – 17.00, v sobotu: 9.00 – 13.00 hod a 13.30 – 17.00 hod. Ďakujeme.

PVS oznamuje obyvateľom, že od mája 2019 vykonáva ďalšiu službu pre obyvateľov, a to vývoz splaškovej vody. 

V prípade potreby môžete volať tel. číslo: 0905 602 338

 

OZNAM:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od 1.4.2019 je účinná novela zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti.

Zásadná zmena nastala napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska posudkového lekára , že:  nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá,je  poberateľ pomoci v hmotnej núdzi  povinný zúčastňovať sa činností uvedených v § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho práceneschopnosť trvá ďalej.

Vážení občania, ak sa Vás táto problematika týka, kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky na tel. čísle 035/ 2440 999  alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.

VÁŽENÍ OBČANIA !

Obec Palárikovo pozýva obyvateľov obce  na pochod proti výstavbe  farmy ošípaných Palárikovo – Šándor, ktorý sa uskutoční dňa  13.5.2019  t.j. v pondelok v Bratislave  od parkoviska pred budovu Ministerstva  Životného prostredia.

Odchod autobusu bude o 8,00 hodine spred Obecného domu v Tvrdošovciach.

 Vašu účasť žiadame potvrdiť na obecnom úrade alebo telefonicky na 035/6492 413 v termíne do 10.5.2019 z dôvodu zistenia záujmu pre potreby zabezpečenia autobusov.

Touto cestou Vám oznamujem, že po sčítaní hlasov odovzdaných v rámci projektu "Občiansky rozpočet 2019" budú realizované nasledovné projekty:

 

Revitalizácia jazera Bara

Zasaď strom!

 

Ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu!

 

S úctou

Ing. Marián Tóth, MBA

Naša obec sa opäť zapája do celonárodnej kampane s názvom Do práce na bicykli, ktorá prebehne počas mesiaca máj. Princípom súťaže je dochádzať počas mesiaca máj do práce na bicykli, čím sa podporí myšlienka ekologickej a zdravej dopravy do zamestnania. Zapojiť sa môžete aj vy registráciou 2 až 4-členných tímov najneskôr do 5. mája na tejto stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu#

Čo môžeme získať?

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robíme niečo pre svoje zdravie, svoju obec a životné prostredie. Avšak organizátori pripravili aj niekoľko skvelých výhier, bližšie info tu.

Ak sa za našu obec zaregistruje 100 alebo viac účastníkov, budeme zaradení do súťaže o cyklostanicu (ktorá pozostáva z 5 cyklostojanov a 1 cyklopumpy).

Čo myslíte nájde sa 100 cyklistov z Tvrdošoviec?

Neváhajte, vytvorte tím a zaregistrujte sa!

Čítať ďalej...