flag-hungarian flag-slovak

Vyhľadávanie

Podanie podnetu pre obecný úrad


PODANIE PODNETU, PRIPOMIENKY
V menu Obecný úrad/Podanie podnetu, pripomienky môžete podať podnet, reklamáciu alebo pripomienku týkajúcu sa života obce.

Dôležité telefónne čísla

Obecná polícia


Náčelník:

Rajmund Borbély +421 905 547 457

Peter Marenčák +421 905 569 432

Zoltán Borbély +421 905 327 358

Dávid Szabó +421 905 547 443

Obecný hasičský zbor


Menyhárt Tibor 0911/260 144
Buják Štefan 0915/601 298
Vida Attila 0944/935 167

Voľby prezidenta SR 2014


I. kolo 15.3.2014

II. kolo 29.3.2014


Zbierka na kostol


Separovaný zber odpadu


Harmonogram na I. polrok 2014

(format: pdf, veľkosť: 65 kB)

Virtuálna prehliadka obce

Projekt - termálne kúpalisko


Projekt rekonštrukcie a výstavby
areálu termálneho kúpaliska

Počet návštevníkov

Dnes25
Tento mesiac1842
Celkom54521

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!


Výberové konanie

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa/ky Základnej školy J. A. Komenského v Tvrdošovciach, Nová cesta 9

s termínom nástupu 01.07.2014

Posledná úprava ( Utorok, 22 Apríl 2014 13:27 )
 

Výberové konanie

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa/ky Materskej školy Hlboká ul. 19, 941 10 Tvrdošovce

s termínom nástupu 01.07.2014

Posledná úprava ( Utorok, 22 Apríl 2014 13:28 )
 

Deň Zeme


 

XV. ročník medzinárodnej a regionálnej amatérskej súťaže


 

Odpočet spotreby zemného plynu

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP – distribúcia a. s., bude v období od 14. marca 2014 do 12. apríla 2014 vykonávať vo Vašej obci odpočty spotreby zemného plynu.

Odpočty budú realizované počas pracovných dní v čase od 8:30 do 19:00 hod. a počas dní pracovného voľna v čase od 10:00 do 19:00 hod. Spotrebitelia budú o odpočtoch informovaní prostredníctvom vývesiek. Pracovník pošty, ktorý príde vykonať odpočet plynomeru sa preukáže služobným preukazom Slovenskej pošty.


 

Preventívne protipožiarne kontroly

Vážené obyvateľstvo!

Obec v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarom vykoná preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom svojej menovanej kontrolnej skupiny. Tieto preventívne kontroly sú zamerané na každú domácnosť a priestory slúžiace na podnikanie nezaradené. Preventívne kontroly budú prebiehať v termíne od 01.04.2014 do 15.07.2014.

Žiadame obyvateľstvo obce o súčinnosť s kontrolnou skupinou a dodržiavanie nimi odovzdaných informácií.

Ďakujeme!