Hlavná obsah

Dňa 9. marca 2008 sa pod vedením Júliusa Fugliho uskutočnila výročná členská schôdza ŠK Tvrdošovce, ktorá mala viac dôležitých programových bodov. Jedným bolo pozdravenie a obdarenie jubilujúcich členov ŠK.
Boli to:
Ladislav Vanya - od 1948 -1963 bol aktívnym hráčom futbalového mužstva a do dnešného dňa je členom predstavenstva
Jozef Vas - bol dlhoročným hráčom i trénerom v ŠK
Ladislav Szabó - dlhé roky zastával post predsedu ŠK
Ostatní ocenení neboli prítomní, ale samozrejme zaslúžia si uznanie:
Karol Major – dlhé roky pomáhal a podporil ŠK Tvrdošovce
Rudolf Szabó - bývalý predseda ŠK
Michal Bencze - člen predstavenstva klubu
Prítomní nezabudli ani na členov a priateľov športu, ktorí už nie sú medzi nami. Minútou ticha si uctili ich pamiatku.
Uplynulý rok ŠK-u vyhodnotil predseda František Újhelyi, ktorý podal správu o všetkých športových udalostiach a o zápasoch mužstiev. Poznamenal, že minulý rok nepriniesol veľa radosti pre ŠK, pretože sa nepodarilo splniť plánované očakávania. O peňažnom stave klubu informoval Štefan Bencze, ktorý na záver vyslovil poďakovanie všetkým sponzorom za ich podporu.
V ďalšej časti zasadnutia sa prítomní podelili s ostatnými o svoje pripomienky a návrhy. Bežec Ján Fazekas vyhodnotil uplynulý rok z hľadiska atletického oddielu.
Významným bodom zasadnutia bola voľba 2 nových členov do výboru ŠK. Stali sa nimi Gabriel Brat a Ing. Marian Tóth.