Hlavná obsah

Fašiangové čajové posedenie klubu dôchodcov sa konalo 11. februára 2011 a zúčastnili sa ho hostia v počte, ako nikdy predtým. Obrovský záujem o posedenie prekvapilo aj samotné vedenie klubu, ale zároveň ho aj nesmierne potešilo.

O kultúrny program sa postaral spevácky zbor Rozmarín, ktorého členovia zabávali prítomných kyticou piesní, vtipmi a veselými scénkami. Program moderovala p. Alžbeta Bujáková, ktorá informovala aj o zmene vo vedení klubu dôchodcov. Ľudovít Vanya sa vzhľadom na svoj vek po 13 rokoch vzdal funkcie predsedu klubu. Túto pozíciu zastáva od januára 2011 Mária Hamarová, ktorá na čajovom posedení vyslovila poďakovanie p. Vanyovi za jeho svedomitú a vytrvalú prácu, ktorú vykonával na čele klubu. V mene všetkých členov mu popriala veľa zdravia, šťastia, aby mohol stráviť v klube ešte dlhé roky.
Po hudobno-zábavnom programe sa začala samotná zábava na hudbu Jozefa Rémeša. Hudba lákala mnohých na parket, ktorí sa pustili do tanca alebo do spevu. Medzičasom sa rozdávali sendviče, čaj a neskôr prišiel rad na losovanie tomboly. Vďaka sponzorom sa pozbieralo veľa cien. Na niektorých sa pousmialo šťastie viackrát.
Sme presvedčení, že o rok bude čajové posedenie podobne úspešné a hostia prídu opäť v hojnom počte.