Hlavná obsah

Október je mesiac „Úcty k starším“. Tento sviatok si členovia miestneho klubu dôchodcov pripomínajú každý rok a pozdravujú jubilantov našej obce. V tomto roku vyjadrili svoje gratulácie našim 80 a 70-ročným občanom aj dôchodcovia zo Szákszendu.

Slávnostný program na počesť našich jubilantov sa začal o 13.00 hod. vo veľkej sále športového klubu spevom zboru Rozmarín. Hoci sa nie všetci jubilanti mohli dostaviť na oslavu, tí, ktorí prijali pozvanie prežili v sobotu príjemné chvíle plné zábavy a spevu. Jubilantov našej obce ako prvá privítala Alžbeta Bujáková, moderátorka popoludnia a blahoželaniami nešetril ani György Juhász, starosta našej obce.
Pri sledovaní a počúvaní programu speváckeho zboru Rozmarín si prítomní mohli zaspomínať aj na starodávne časy, odznelo totiž viac starších melódií, piesní i básní. Medzi členmi Rozmarínu boli aj tento rok oslávenkyne. Alžbeta Fialková sa dožila 80 rokov a Mária Szabová oslávila 70-e narodeniny.
Hostia zo Szákszendu pozdravili našich oslávencov vlastným programom, v ktorom sa striedali piesne a básne. Samozrejme nechýbala ani najmilšia časť slávnosti: obdarovanie jubilantov. V mene samosprávy obce im odovzdali vecné darčeky starosta a zástupca starostu obce.
Neskôr sa o dobrú náladu postarali Jozef Rémeš a Nándor Szalkai Magyar, ktorí si spolu s prítomnými zanôtili. Pán Szalkai v roku 1998 vyhral medzinárodnú súťaž piesní v Budapešti a v roku 2000 podobnú súťaž na Slovensku. Môže sa pochváliť s viacerými rozhlasovými a televíznymi nahrávkami.
Všetkým jubilantom našej obce srdečne blahoželáme, prajeme im veľa zdravia, šťastia a radosti do ich ďalších rokov života.
Oslávenci v roku 2008:
70 rokov: Margita Cibulková (Družstevná ul.), Marcela Keleová, Jozef Vas (Kollárova ul.), Mária Birkusová (Orechová ul.), Irena Takácsová, Anna Tóthová (Hviezdoslavova ul.), Magda Csomóová,Alžbeta Vasová (Kollárova ul.), Irena Aghová, Marcela Majorová, Mária Szabóová (Bercsényiho ul.), Ema Mészárosová (Gorkého ul.), Mária Vanyová (ul. J.Kráľa), Anton Szőgyényi, Ladislav Balogh (Lipový rad), Ema Borosová (Kinizsiho ul.), Helena Szederová, Štefan Vanya (Štúrova ul.), Ing. Štefan Szabó (Štúrova ul.), Františka Bujáková, Štefan Bédi (Hviezdoslavova ul.), Jozef Vojtuš, Michal Pintér, Magdaléna Oťapková, Valéria Vanyová (Golgota), Mikuláš Lakatos (Kapustová ul.), Katarína Tóthová (Hollého ul.), Mária Škulibová (Jánošíkovo), Alžbeta Borárosová (Novozámocká cesta), Katarína Brestóová, Valéria Vanyová (Bratislavská cesta), Tomáš Grochal
80 rokov: Vincent Varga, Magdaléna Stískalová, Mária Jerusková, Ján Bara (Orechová ul.), Michal Bencze, Irena Nemesiová, Imrich Atkári, Margita Ludasová (Dolná), Karolina Bednárová, Zuzana Víghová, Anna Karáčoňová, Zuzana Csányiová, (Koperníkova ul.), Alžbeta Fialková, Terézia Benczeová (Nová cesta), Mária Szvetková (Petőfiho ul.), Zlatica Jaššová, Anna Dózsová (Hlboká ul.), Helena Cserbová, Irena Halásová, Zuzana Vanyová (Kapustová ul.), Mária Árendášová (ul. T. Vansovej), Júlia Pálová (Východná ul.), Helena Báncziová, Helena Marenčáková, Anna Csányiová (Koperníkova ul.), Júlia Pálová (Novozámocká cesta), Ladislav Kaplan , Ľudovít Kollár (Kollárova ul.), Štefan Balogh (Dolná), Vincze Gyuláné (Ružová ul.)
90 rokov: Alžbeta Czimmermannová, Vilma Borosová (Golgota)