Hlavná obsah

Klub dôchodcov, pracujúci pri miestnej samospráve obce, je jednou z najväčších organizácií, ktorá má v súčasnosti 360 členov. (V tomto kalendárnom roku sa počet členov rozšíril o 14). Vedúcu úlohu vykonávajú členovia speváckeho súboru Rozmarín pod vedením Márie Hamarovej, ktorej rozvoj kultúrneho života dôchodcov je srdcovou záležitosťou. Spevácky súbor pozostáva z 12-ich členov (10 žien a 2 muži) a pracuje pod taktovkou Márie Puskásovej. Dvakrát týždenne mávajú skúšku v klube dôchodcov, kde sa svedomite pripravujú na tradičné veľkolepé podujatia, či už na domácej pôde alebo za hranicami. Prvoradým cieľom a poslaním speváckeho súboru je zachovať a rozvíjať tradície i ľudové piesne predkov, humornými scénkami, spevom, básňami a tancom zabávať a rozsievať veselú náladu medzi starými ľuďmi.

Podujatia a vystúpenia v 1. polroku 2015

Je za nami naozaj plodné obdobie. Rok 2015 sme naštartovali už tradičným fašiangovým bálom 27. januára, v poradí už 22. ročníkom. Veľká sála Obecného domu sa naplnila našimi klubovými členmi, na dôchodcov čakali krásne ozdobené stoly s chutnými chlebíčkami a ovocnými misami. O kultúrny program sa postaral spevácky súbor Rozmarín, ktorému sa podarilo rozprúdiť veselú zábavu. Odzneli evergreeny, báseň, humorné scénky i ľudové piesne. Moderátorkou celého popoludnia bola Alžbeta Bujáková. Nechýbala ani tombola. O tanečnú hudbu sa postaral Imrich Mészáros. Búrlivý potlesk a veselá nálada dôchodcov bola odmenou za vynaloženú námahu a dôkazom, že členovia klubu sa cítili naozaj skvele.

Vo februári 2015 sme odštartovali pod vedením Márie Drančíkovej, bývalej zdravotnej sestry, fyzioterapeutické cvičenie pod názvom "Ako žiť zdravo aspoň 100 rokov". Odvtedy sa ho zúčastňuje zhruba 25 našich členov. Cvičenie meridián je založené na základoch 1000-ročnej čínskej medicíny. Základom je "čí" alebo údržba prúdenia energie v našom tele. Keďže cvičenie má blahodarný vplyv na náš organizmus a nevyžaduje si intenzívny pohyb, je vhodný aj pre starších ľudí. Touto cestou chceme vyzvať ďalších dôchodcov, aby prišli medzi nás a vyskúšali si cvičenie. Stretávame sa v Obecnom dome dvakrát za týždeň, v pondelok o o 17.30 hod, vo štvrtok o 13.30 hod. Cvičenie trvá 20 minút.

14. marca 2015 sa uskutočnil 1. ročník Tvrdošovského zabíjačkového festivalu. Naši členovia priložili tiež ruku k dielu. Ženy, ako skúsené kuchárky, piekli jaternice, klobásky, pečienku a núkali hosťom. Spevácky súbor Rozmarín na kultúrnom programe vystúpil s kyticou piesní.

24. marca 2015, v krásny slnečný deň, sa vybralo autobusom 45 členov klubu do Viedne. Cestou tam sme sa zastavili v meste Kitz, kde sme navštívili čokoládovňu, pozreli sme si video o histórii čokoládovne, výrobňu i balenie výrobkov.

V apríli 2015, pri príležitosti Dňa Zeme, miestna samospráva na čele so starostom obce, Ing. Mariánom Tóthom, zorganizovala obecnú brigádu pod názvom "Za krajšie Tvrdošovce" . Zapojilo sa do nej viac ako 300 obyvateľov, nechýbali ani členovia vedenia klubu dôchodcov a samotní dôchodcovia. Pracovité ruky našich žien upravili železničiarsky park, v ktorom vysadili ruže, čím skrášlili centrum obce.

25. apríla sme v Obecnom dome oslavovali Deň matiek. Sála sa úplne zaplnila mamami a starými mamami, ktoré pozdravil starosta obce a predsedníčka kultúrnej komisie. Predsedníčka Klubu dôchodcov každej zo žien zablahoželala a odovzdala malý darček. Nechýbal dojímavý slávnostný program zboru Rozmarín. Na slávnosti si kultúrny program užili aj naši priatelia zo Szákszend-u.

29. júna 2015 sme hosťovali u našich priateľov z klubu dôchodcov Tatabánya-Bánhida pri príležitosti Dňa otcov. V popoludňajších hodinách vystúpil aj náš spevácky súbor Rozmarín so svojím pestrým programom. Po chutnej večeri nasledovala zábava so živou hudbou, ktorú organizujú pravidelne každý posledný týždeň v mesiaci. Vládla vynikajúca nálada, cítili sme sa úžasne. Nečudo, veď už 22. rok prehlbujeme naše priateľstvo.

Na záver by som spomenula už aj menej veselé udalosti, ktoré však tiež patria k životu. Za uplynulé obdobie sme dvoch skalných členov, Michala Baru a Annu Mészárosovú, odprevadili na ich poslednej ceste na miestnom cintoríne. Na hrob sme umiestnili veniec a rozlúčili sme sa s nimi piesňou. Spomienku na nich si každý z nás zachová v srdci.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať nášmu pánovi starostovi, poslancom a miestnemu poľnohospodárskemu družstvu, Imrichovi Mészárosovi (za videonahrávky) a v neposlednom rade členom nášho klubu, že sa podieľajú na jej úspešnej činnosti.

Valéria Bírócziová