Hlavná obsah

5. marca 2011 sa konala výročná členská schôdza MO Csemadoku za prítomnosti 70 členov organizácie. Ako to už býva po dlhé roky, schôdzu aj tento krát spestrili vystúpenia. Predstavili sa úspešní účastníci Súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, a to: Enikő Benkő, Max Mojzes zo ZŠ K. Szemerényiho a Alexandra Bakaová z Gymnázia Pétera Pázmánya v NZ. O hudobné programové číslo sa postarala citarová skupina Zengő 4-es. Na schôdzi bola PaedDr. Ildikó Rosková, učiteľka ZŠ K. Szemerényiho jednohlasne zvolená za novú členku predstavenstva základnej organizácie Csemadoku. Jej šikovné žiačky tiež vystúpili v programe.
Magdaléna Mogrovičová, predsedníčka organizácie informovala o udalostiach vlaňajšieho roku. Vymenovala, kde vystúpili jednotlivé skupiny Csemadoku a s hrdosťou oznámila, že sa počet členov organizácie zvýšil na 300. Terézia Vaňová oboznámila prítomných so stavom pokladne organizácie a Alžbeta Mojzesová, tajomníčka informovala o pláne kultúrnych činností, ktorý členovia schválili jednohlasne.
Vincent Buják pripravil pre 60-ročnú organizáciu prekvapenia. Z vŕby vyrezal logo Csemadoku a pre spevácky zbor Biely agát pamätnú tabuľu, na ktorej sa nachádzajú mená súčasných i bývalých členiek. Fotodokumentáciu o pamätnej tabuli obdržali všetky členky súboru. Za svoju prácu, ktorú vykonáva pre Csemadok si prevzala dar od nášho drevorezbára aj Timea Benkő.
Na schôdzu prijal pozvanie Jozef Danczi, tajomník Oblastného predstavenstva Csemadoku, ktorý vo svojom príhovore vyslovil poďakovanie predovšetkým tvrdošovským folklórnym skupinám za ich doterajšiu činnosť.
Schôdzu spestrila spomienková výstava na počesť Jánosa Esterházyho, ktorú zostavil Vincent Buják. Výstava je ešte stále k nahliadnutiu v obecnom dome.
Csemadok v Tvrdošovciach oslavuje tento rok 60. výročie založenia a z tejto príležitosti plánuje organizácia v blízkej budúcnosti usporiadať slávnosť, na ktorej budú obdarení bývalí a súčasní aktívni členovia Csemadoku Pamätnou knihou.