Hlavná obsah

Vo februári 2009 sa uskutočnila výročná členská schôdza MO Csemadok-u, v rámci ktorej sa pripomenulo aj 60. výročie založenia organizácie Csemadok-u v Československu.
 
Prítomných pozdravila PaedDr. Timea Benkő. O kultúrny program sa postarali prváci a tanečný súbor Szivárvány zo ZŠ Károlya Szemerényiho, citarové skupiny, mužský zbor a žiačky Gymnázia Pétera Pázmánya v Nových Zámkoch. Mladí účinkujúci po vystúpení obdržali aj mládežnícky preukaz Csemadok-u.
Magdaléna Mogrovičová, predsedníčka organizácie vo svojom príhovore pripomenula najcharakteristickejšie momenty Csemadok-u v roku 2008. Uviedla, že folklórne skupiny i sólisti mali vlani celkom 48 vystúpení na Slovensku i za hranicami. Spevácky súbor Biely agát vystúpil na dvoch významných podujatiach: v komárňanskej galérii Limes na otvorení výstavy tvrdošovských ľudových tradícii a na strekovskom pivničnom festivale. Najväčší úspech však dosiahli vo finále celoštátnej súťaže ľudových piesní a tancov „Tavaszi szél vizet áraszt“, kde sa umiestnili na 1. mieste. So súborom sa pre iné povinnosti rozlúčila Marta Barová, ktorej vedenie Csemadok-u ďakuje za jej dlhoročnú účasť v spevokole Biely agát.
Mužský zbor sa naopak môže pýšiť s pozitívnymi zmenami. Pribudol nový člen Arpád Tanka a zbor opäť pravidelne nacvičuje. K výrazným zmenám došlo aj v živote našich citaristov. Štyri dievčatá založili citarový súbor „Zengő 4-es“ a majú za sebou už množstvo vystúpení. Druhá skupina s názvom „Tvrdošovskí citaráši“ tento rok oslávi 10. výročie svojho vzniku a na súťaži „Tavaszi szél vizet áraszt“ dosiahli aj oni skvelé 2. miesto. Tanečný súbor „Váska“ žiaľ ukončil svoju činnosť, pretože si členovia pre zaneprázdnenosť nenašli čas na pravidelný nácvik. Dúfame, že ešte budeme o nich počuť. V ZŠ Károlya Szemerényiho bol založený tanečný súbor „Szivárvány“, ktorý tvoria žiaci 1.,2. a 9. ročníka. Vedúcou súboru je Bc. Csilla Siposová. Pani predsedníčka nezabudla ani na sólistov: Katarínu Vargovú, Alexandru Oláhovú a Valériu Bédiovú, ktoré úspešne reprezentovali Tvrdošovce na súťaži ľudových balád a p. Vargová postúpila aj do finále. Predsedníčka MO Csemadok-u poďakovala všetkým súborom a sólistom za šírenie dobrého mena našej obce.
MO Csemadok-u má v Tvrdošovciach v súčasnosti 235 členov, ale vedenie organizácie by chcelo ich počet zvýšiť. Radi by privítali najmä mladých. Organizácia o dva roky oslávi 60. výročie vzniku a z tejto príležitosti by chceli vydať pamätnú knihu. Preto žiadajú obyvateľov o zapožičanie akéhokoľvek materiálu k vydaniu tejto publikácie. Fotografie, články z novín a iný podobný materiál môžu občania odovzdať členom vedenia.
Na členskej schôdzi sa odovzdali ďakovné listy pre dlhoročných aktívnych členov i pre tých, ktorí svojou činnosťou vynikajú spomedzi ostatných. Boli to: Valéria Bédiová, Marta Baraová, in memoriam Jozef Zsilinszky a Karol Bugyik, ďalej Irena a László Feketeoví, Alžbeta Vasová, Štefan Vanya, Katarína Vargová, František Sztrečko, Jozef Bugyik, Ferdinand Szabó, Anton Csikós, členovia citarových súborov, Bc. Csilla Siposová, vedúci a členovia tanečného súboru Váska.
Jozef Danczi, tajomník Oblastného predstavenstva Csemadok-u vo svojom príhovore poďakoval tvrdošovskému Csemadok-u za dlhoročnú činnosť. György Juhász, starosta našej obce vyslovil poďakovanie organizácii v mene samosprávy za zachovávanie kultúry v Tvrdošovciach. Dodal, že samospráva obce bude naďalej podporovať miestny Csemadok.
V ďalšej časti schôdze sa uskutočnilo znovuzvolenie súčasnej predsedníčky organizácie a doplnilo sa aj predstavenstvo o nových členov. Stali sa nimi Alexandra Oláhová, Timea Benkő a Ildikó Leszkó, ktorá bola navrhnutá aj za členku oblastného predstavenstva Csemadok-u.