Hlavná obsah

Adresa na doručenie písomností pre organizačno-technické zabezpečenie volieb: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

 2.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb

do 25. 01. 2019

 3.

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

 4.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní
od podania námietky

 5.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu

do 30. 01. 2019

 6.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 30. 01. 2019

 7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 30. 01. 2019

 8.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

do 12. 02. 2019

 9.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 12. 02. 2019

 10.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb

do 19. 02. 2019

 11.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

do 21. 02. 2019

 12.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 25. 02. 2019

 13.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

do 25. 02. 2019

 14.

Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb

do 28. 02. 2019

 15.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu

do 28. 02. 2019

 16.

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 28. 02. 2019

do 14. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

 17.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 12. 03. 2019

 18.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 15. 03. 2019

do 29. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

 19.

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti

do 15. 03. 2019

do 29. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

 20.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

najneskôr 16. 03. 2019

najneskôr 30. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

 21.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania

 22.

Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

bezodkladne
po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

 23.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie

bezprostredne
po ukončení činnosti
okrskovej volebnej komisie

 

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových komisií sa predkladajú do 11. 2. 2019 do 24,00 hod.

Predkladanie oznámení v listinnej forme dňa 11. 2. 2019, od 16.00 do 24.00 hod. je možné u p. Renáty Mogrovič po telefonickom dohovore.

Vážení spoluobčania!

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili na Slovensku voľby do samosprávy obcí, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 358 sa vo voľbách zúčastnilo 1 360 voličov, čo znamená 31,20 %-nú účasť.

 

 Vo voľbách za starostu obce kandidatúra bola podaná na Ing. Mariána Tótha, ktorého nominovala Občianska strana MOST-HÍD. Ing. Marián Tóth sa stal starostom obce Tvrdošovce s 1 153 platnými hlasmi aj na ďalšie 4-ročné volebné obdobie.

 

Podľa volebných výsledkov poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018-2022 budú nasledovní kandidáti:                              

1. RNDr. Michal Bara, Strana maďarskej komunity 704 hlasov
2. Gabriela Halászová, MOST-HÍD 698 hlasov
3. Ing. František Buda, Kresťanskodemokratické hnutie 587 hlasov
4. doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., Kresťanskodemokratické hnutie 566 hlasov 
5. Ing. Marian Batyka, Kresťanskodemokratické hnutie 564 hlasov 
6. Jozef Csanda, MOST-HÍD 532 hlasov
7. MUDr. Zoltán Borbély, PhD., nezávislý kandidát  495 hlasov
8. Ing. Kamil Tóth, MOST-HÍD  484 hlasov
9. Ing. Kristián Birkus, MOST-HÍD 477 hlasov
10. Ing. Róbert Borbély, MOST-HÍD 468 hlasov
11. Michal Bencze, Strana maďarskej komunity 457 hlasov
12. Imrich Mészáros, nezávislý kandidát 440 hlasov

Novému starostovi obce i poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v  práci do ďalších štyroch rokov.

Zoznam náhradníkov - kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Baloghová Katarína, Strana maďarskej komunity 413 hlasov
2. Ing. Balogh Lukács, 27 r., Kresťanskodemokratické hnutie 410 hlasov
3. Ing. Zsilinszká Magdaléna, nezávislá kandidátka 395 hlasov
4. Bc. et Ing. Takácsová Mariana, Strana maďarskej komunity 381 hlasov
5. Mgr. Györi Beáta, MOST-HÍD 338 hlasov
6. Ing. Oravek Tomáš, MOST-HÍD 306 hlasov
7. Ing. Roskó Peter, Strana maďarskej komunity 290 hlasov
8. Benkő Ľudovít, nezávislý kandidát 277 hlasov
9. Birkus Lorant, Strana maďarskej komunity 271 hlasov
10. Ing. Vavrečanová Eva, MOST-HÍD 265 hlasov
11. Moravčík Ivan, Kresťanskodemokratické hnutie 231 hlasov
12. Takács Marián, MOST-HÍD 203 hlasov
13. Ing. Fujas Gabriel, Kresťanskodemokratické hnutie 152 hlasov
14. Mgr. Cibulková Martina, Kresťanskodemokratické hnutie 145 hlasov
15. Vaňa Zsolt, Strana maďarskej komunity 128 hlasov

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce informuje voličov, že 10. november 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V Tvrdošovciach budú vytvorené podobne, ako v predchádzajúcich rokoch aj tento krát 4 volebné okrsky.

1. okrsok v budove Základnej školy na Novej ceste,

2 a 3. okrsok v budove Obecného domu na Obchodnej ulici,

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.

Informujeme tých voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť vo voľbách osobne, že si pred voľbami môžu požiadať o prenosnú urnu na obecnom úrade v kanc. č. 12 alebo na tel. čísle: 6 492 413. O prenosnú urnu bude možné požiadať aj počas volieb.

Ďakujeme, že využijete svoje volebné právo a zúčastníte sa v komunálnych voľbách.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

1. Marián Tóth, Ing., 41 r., starosta, Most - Híd

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Volebný obvod číslo 1

 1. Lukács Balogh, Ing., 27 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Zoltán Balogh, doc. Ing. PhD., 41 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Katarína Baloghová, Mgr., 36 r., učiteľka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 4. Michal Bara, RNDr., 64 r., dôchodca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 5. Marian Batyka, Ing., 41 r., profesionálny vojak, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Michal Bencze, 60 r., geodet, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 7. Ľudovít Benkő, 53 r., zámočník – prevádzkový, nezávislý kandidát
 8. Kristián Birkus, Ing., 34 r., softvérový inžinier, Most - Híd
 9. Lorant Birkus, 45 r., zmenový majster, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Róbert Borbély, Ing., 46 r., výkonný riaditeľ, Most – Híd
 11. Zoltán Borbély, MUDr. PhD., 54 r., lekár, nezávislý kandidát
 12. František Buda, Ing., 53 r., zamestnanec v štátnej službe, Kresťanskodemokratické hnutie  
 13. Martina Cibulková, Mgr., 24 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie    
 14. Jozef Csanda, 65 r., súkromný podnikateľ, Most – Híd
 15. Gabriel Fujas, Ing., 46 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie  
 16. Beáta Györi, Mgr., 36 r., pedagóg, Most – Híd
 17. Gabriela Halászová, 50 r., súkromná podnikateľka, Most – Híd
 18. Imrich Mészáros, 52 r., živnostník, nezávislý kandidát
 19. Ivan Moravčík, 42 r., tréner, Kresťanskodemokratické hnutie    
 20. Tomáš Oravek, Ing., 29 r., inžinier elektroniky, Most – Híd
 21. Peter Roskó, Ing., 43 r., manažér, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 22. Marián Takács, 38 r., elektromechanik, Most – Híd
 23. Mariana Takácsová, Bc. et Ing., 47 r., štátna zamestnankyňa, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 24. Kamil Tóth, Ing., 40 r., záhradný a krajinný inžinier, Most – Híd
 25. Zsolt Vaňa, 39 r., technik údržby, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 26. Eva Vavrečanová, Ing., 37 r., inžinierka ekonómie, Most – Híd
 27. Magdaléna Zsilinszká, Ing., 57 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

Tvrdošovce, 24. 9. 2018