Hlavná obsah

Vážení občania,

Dňa 21. januára 2023 sa uskutočnilo na Slovensku referendum, v ktorom mohli voliči vyjadriť svoj názor v  1 otázke, ktorá znela:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia  Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?

V  Tvrdošovciach sa na referende zúčastnilo z celkového počtu 4 228 oprávnených voličov 598 voličov, čo znamená 14,14 %.

Celkový počet platných hlasov: 588

Celkový počet hlasov ÁNO: 576

Celkový počet hlasov NIE: 12

Obecný úrad touto cestou ďakuje všetkým za hladký priebeh referenda.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023

Na prípravu a vykonanie referenda je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda na podmienky obce

po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2.

Aktualizovať stály zoznam voličov

priebežne

3.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

do troch dní od podania námietky

4.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre referendum; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu

do 10. novembra 2022

5.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

do 16. novembra 2022

6.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 16. novembra 2022

7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

do 16. novembra 2022

8.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

do 25. novembra 2022

9.

Prijímať žiadosti o voľbu poštou v referende voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce

do 2. decembra 2022

10.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 5. decembra 2022

11.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

do 9. decembra 2022

12.

Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov referenda prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

do 15. novembra 2022

13.

Zaslať hlasovací lístok, návratnú obálku, obálku na hlasovanie a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a požiadali o voľbu poštou

do 17. decembra 2022

14.

Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie

do 22. decembra 2022

15.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania referenda

do 27. decembra 2022

16.

Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 5. januára 2023

17.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu

do 13. januára 2023

18.

V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonávať skúšku spracovania výsledkov hlasovania v referende

do 17. januára 2023

19.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

do 18. januára 2023

20.

Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 20. januára 2023

21.

Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti

do 20. januára 2023

22.

Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky na hlasovanie

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

23.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

24.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky

bezprostredne po začatí hlasovania

25.

Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnému úradu

do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie

26.

Prevziať do úschovy dokumenty okrskovej volebnej komisie z referenda

bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

 V Tvrdošovciach, dňa 14.11.2022

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v slovenskom jazyku (PDF, 279 kB)

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vážení spoluobčania!

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili na Slovensku voľby do samosprávy obcí, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 278 sa vo voľbách zúčastnilo 1 108 voličov, čo znamená 25,9 %-nú účasť.

Vo voľbách za starostu obce kandidatúra bola podaná na Ing. Mariána Tótha, MBA, ktorého nominovala Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny. Ing. Marián Tóth sa stal starostom obce Tvrdošovce s 949 platnými hlasmi aj na ďalšie 4-ročné volebné obdobie.

Podľa volebných výsledkov poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026 budú nasledovní kandidáti:

Michal Bara, RNDr., 68 r., dôchodca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

687

Gabriela Halászová, 54 r., súkromná podnikateľka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

674

Katarína Baloghová, Mgr., 40 r., pedagogička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

585

Lukács Balogh, Ing., 31 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

553

Kristián Birkus, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

551

Róbert Borbély, Ing., 50 r., regionálny riaditeľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

522

Jozef Csanda, 69 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

505

Imrich Mészáros, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát

493

František Buda, Ing., 57 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

489

Kamil Tóth, Ing., 44 r., záhradný a krajinný inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

452

Tomáš Boroš, Ing., 36 r., podnikateľ v poľnohospodárstve, Kresťanskodemokratické hnutie

389

Loránt Birkus, 49 r., zmenový majster, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

381

Starostovi obce i poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v práci vo tomto volebnom období.

Čítať ďalej...

Výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Tvrdošovce zo dňa 29. októbra 2022

Branislav Becík Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA 371
Tibor Csenger SZÖVETSÉG - ALIANCIA 288
Milan Belica NEKA 82
Martina Holečková KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ 50
Lukáš Kyselica OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA 40
Renáta Kolenčíková NEKA 18
Peter Pukan REPUBLIKA 15
Milan Španír ĽS Naše Slovensko 13
Martin Kusenda NEKA 11
Artúr Bekmatov Socialisti.sk 9
Oliver Štaudner Slovenská ľudová strana 6

 Výsledky volieb do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Tvrdošovce zo dňa 29. októbra 2022

Čítať ďalej...