Hlavná obsah

Od začiatku roka 2014 ponúka služby pre seniorov obce, ktorí tu môžu stráviť príjemné chvíle. 

Denný stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 17.00 hod.

Strava je zabezpečená 3x v priebehu dňa.

Zároveň ponúkajú aj prepravu občanov z domu do stacionára a domov zo stacionára.

Využite služby Denného stacionára v Tvrdošovciach!

Bližšie informácie Vám radi poskytnú v priestoroch denného stacionára na ulici Dolná č. 6, alebo na telefónnom čísle: 0905 670 284

Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!

Touto cestou Vám oznamujeme, že od januára 2014 máte možnosť stráviť v novootvorenom dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár bude otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 17.00 hod., kde bude zabezpečená strava 3x v priebehu dňa. Zároveň dávame do pozornosti aj prepravu z domu do stacionára a domov zo stacionára. Pokiaľ sme vzbudili Váš záujem, prihláste sa prosím o prednostky obecného úradu p. Mgr. Judity Veresovej.

Využite príležitosť a naše služby!