Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXXVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 15.mája 2018 (v utorok) o 16,00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

  • Otvorenie
  • Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č.1/2018 na odpredaj nehnuteľností na ul. Jókaiho  v Tvrdošovciach
  • Vyhodnotenie predložených ponúk na odpredaj nehnuteľnosti časť E-KN parc.č. 3243/200  na ul. K.Mikszátha v Tvrdošovciach
  • Záver