Hlavná obsah

Upozorňujeme  obyvateľov obce, že v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. 18/29112016 - E - 1 je zakázané spaľovanie suchého porastu, lístia a podobného odpadu zo záhrad na pozemkoch na území obce.

Tento druh odpadu môžete odovzdať na zbernom dvore na bývalom stredisku č. 3  PD Tvrdošovce, ktorý je otvorený od utorka do soboty v čase: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.00 hod.

Ďalej žiadame obyvateľov, aby zelený odpad zo záhrad nevyložili pred svoje rodinné domy, ale odviezli na zberný dvor. Pracovníci PVS budú odvážať zelený odpad spred rodinných príbytkov len vo vyhradených dňoch, a to od 6 - 10. 11. 2017.