Hlavná obsah

Zoznam nehnuteľností

 1. Dolná č.27, Tvrdošovce, 2 izbový bez príslušenstva info: Kuruczová Blanka, tel. 0907230042
 2. Dolná 16, Tvrdošovce, 5 izbový s príslušenstvom info: Bugyiková Anna, tel. 0908426692
 3. Slovenská 9, Tvrdošovce, Rybár Ján, 5 izb. s prísluš. info: Rybár Ján
 4. Janka Kráľa 2, Tvrdošovce, Ing. Tóth Štefan, tel. 0905 915 381
 5. Novozámocká 45, Tvrdošovce, Juhászová Mária tel. 035 6492 630
 6. Bercsényiho - pozemok - Tvrdošovce, Záhorská Eva tel. 0903 888 223
 7. RD na ul. Sládkovičova 31
 8. Pozemok o výmere  420m2, vlastníčka Szabová Marta, J.Jesenského 25 , tel. 0907 022 210
 9. Rodinný dom na ul. Lipový rad č.13, + 8 árový pozemok, informácie Ing. Batkya Marián, tel. č. 0905 858 554
 10. Stavebný pozemok na ul. Mikszátha o výmere 22 árov - informácie Ing. Batyka Marián, tel. 0905 858 554
 11. Ul. Hollého - stavebný pozemok, 11 ár, záujem: 0948 434 634, Ivanics Marika
 12. Ul. Sládkovičova – stavebný pozemok 11 ár, záujem: 0948 434 634, Ivanics Marika
 13. Rodinný dom Jókaiho č.5  - 3 izby, chodba, kuchyňa s príslušenstvom,  informácie: 0908 589 927