Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce v týchto dňoch začala používať informačný systém Separus na evidovanie množstva komunálneho a separovaného odpadu.

Spolu s harmonogramom separovaného zberu druhotných surovín ste obdržali aj nálepky na vrecia. Pri zbere skla použite nálepky označené nápisom SKLO na zelenom podklade, pri zbere plastov, tetrapakov a kovov použite nálepky s nápisom PLAST na žltom podklade. Prosíme Vás, aby ste každé vrece označili príslušnou nálepkou. V prípade nedostatku nálepiek kontaktujte obecný úrad, aby sme Vám mohli zabezpečiť nové nálepky.

Nálepku na komunálny odpad treba nalepiť na prednú stranu smetnej nádoby na čistý povrch (nutné je použiť vhodný čistiaci prostriedok), na smetnej nádobe zostáva trvale nalepená.

Pomocou týchto nálepiek a nového systému evidencie zberu odpadu bude možné vykonávať monitoring zberu komunálneho a triedenia separovaného odpadu v našej obci za jednotlivé domácnosti. Prosíme Vás, aby ste týmto úkonom venovali náležitú pozornosť.

Ak ste nálepky neobdržali, alebo na liste je nesprávna adresa, obráťte sa prosím čo najskôr na pracovníkov obecného úradu (kanc. č. 6).

Ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu!