Hlavná obsah

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Ďalej upozorňujú seniorov, aby si vždy overili , či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný, lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.

V tejto súvislosti upozorňuje Policajný zbor, že podvodníci ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru občanov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto PZ vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, aj keď pôsobia dôveryhodne.

Celé znenie upozornenia nájdete tu.