Hlavná obsah

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste do farebných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci na zber separovaného odpadu uložili len odpad, ktorý patrí do daného kontajnera. To znamená, že do modrého kontajnera patrí len čistý papier, do žltého kontajnera len PET fľaše, tetrapackové obaly a kovový odpad. Ďakujeme.