Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Otváracia doba:
pond. a štvrtok: 10.00 - 18.00 a ost.dni 10.00 - 19.00
Návštevníkov očakávame.

Vážení obyvatelia!

Samospráva obce Tvrdošovce sa rozhodla zapojiť obyvateľov do rozhodovania o tom, do ktorých oblastí a aktivít budú investované finančné prostriedky v rámci Občianskeho rozpočtu. Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití zdrojov obce na obyvateľov. Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu obce na realizáciu projektu boli vyčlenené vo výške 4.000,- EUR. Na jeden projekt je vyčlenených maximálne 2.000,- eur. Obyvatelia môžu navrhnúť projekty v oblasti ochrany životného prostredia.

Pomocou formulára zverejneného na webstránke našej obce si môžu záujemcovia navrhnúť projekty, na ktoré by chceli vyčlenené finančné prostriedky použiť. Následne budú tieto návrhy spracované a z nich vybrané konkrétne projekty, za ktoré budú môcť Tvrdošovčania hlasovať.

I. etapa

Obec spustila prvú časť občianskeho rozpočtu, a to zbieranie návrhov. Obyvatelia, občianske združenia a spolky v Tvrdošovciach môžu do 31.3.2019 zaslať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne odovzdať osobne v podateľni obecného úradu formulár návrhu projektu, ktorý je dostupný na webovej stránke obce, resp. tlačivá sú umiestnené na Obecnom úrade. V návrhu je potrebné uviesť názov projektu, stručný popis riešenia i očakávaný výsledok a kontaktné údaje navrhovateľa.

Stiahnite formulár návrhu projektu (formát: docx, veľkosť: 15 kB)

Stiahnite formulár návrhu projektu (formát: pdf, veľkosť: 177 kB)

Vyplnený formulár zašlite e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alebo poštou, či osobne na adresu obecného úradu.

II. etapa

Zozbierané návrhy budú spracované a vyhodnotené. Neadekvátne, nezrealizovateľné návrhy a návrhy mimo kompetencie obce budú vyradené. Projekt nesmie byť v rozpore so strategickými cieľmi obce definovanými v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce alebo v Komunitnom pláne sociálnych služieb obce. Po vyhodnotení jednotlivých návrhov budú občania o nich hlasovať elektronicky prostredníctvom webovej stránky obce alebo osobne - písomne na Obecnom úrade. Hlasovať môže každý obyvateľ obce Tvrdošovce, ktorý dosiahol vek 18 rokov a iba raz. Pri odovzdávaní hlasu je potrebné uviesť identifikačné údaje, a to meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska.

Obec zrealizuje dva víťazné projekty v období od júna do konca roka.

Budeme radi, ak svojou účasťou na projekte podporíte rozvoj našej obce.

Samospráva obce Tvrdošovce