Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Letná sezóna 2018 sa začala!
Tešíme sa na Vás aj tento rok,
v júni
pon-pia: 13.00 - 18.00 a víkend 10.00 - 18.00

Štátna veterinárna a potravinová správa SR upozorňuje na opätovné výskyty vysokopatogénnej vtáčej chrípky. Prípady boli v ostatnom období potvrdené v Ázii, Afrike a v členských štátoch EÚ: Taliansko, Bulharsko, Cyprus a Nemecko. Nákaza bola potvrdená v komerčných chovoch hydiny, drobnochovoch i u voľne žijúcich vtákov.

V súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné byť veľmi bdelí pokiaľ ide o riziko zavlečenia a rozšírenia nákazy na území SR. Obranou proti výskytu je PREVENCIA.

V rámci preventívnych opatrení upozorňujeme na:

- Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou.

- Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom.

- Pre včasné rozpoznanie nákazy sledovanie zdravotného stavu chovanej hydiny a správanie, ktoré je možné označiť ako „podozrivé“ – úhyny, zníženie príjmu krmiva, pokles znášky – bezodkladne hlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej správe.

Bližšie informácie ohľadne vtáčej chrípky nájdete na informačnej tabuli pri vchode obecného úradu.